Blizna

Poster for the movie "The Scar"

Varhaistöissään Kieslowskin ongelmana ovat lähestulkooon pelkän puhetulvan varaan rakentuvat kässärit. Yhtenään jatkuva jorina on usein raskasta seurattavaa. *½  Tipov 27.4.2013